پرش لینک ها

پورتفولیو تست 1

طراحی لوگو، وب سایت و تولید محتوا

شرکت ایده پزشکی اشکان

تعدادی از نمونه فعالیت‌های تخصصی ما در عرصهٔ بهداشت و درمان؛ نمونه‌کارهای مدیکال استراتژیست خود گواه سال‌ها تجربه و حضور مستمر در دنیای پزشکی و سلامت و درمان است. مانند همیشه به بودن شما افتخار می‌کنیم. به امید حضور پررنگ وب‌سایت پزشکی شما در میان بهترین‌ها! ال‌ها تجربه و حضور مستمر در دنیای پزشکی و سلامت و درمان است. مانند همیشه به بودن شما افتخار می‌کنیم.

نام پروژه :

طراحی لوگو، وب سایت و تولید محتوا

نام کارفرما:

طراحی لوگو، وب سایت و تولید محتوا

سال :

طراحی لوگو، وب سایت و تولید محتوا

مشخصات فنی :

طراحی لوگو، وب سایت و تولید محتوا

تعدادی از نمونه فعالیت‌های تخصصی ما در عرصهٔ بهداشت و درمان؛ نمونه‌کارهای مدیکال استراتژیست خود گواه سال‌ها تجربه و حضور مستمر در دنیای پزشکی و سلامت و درمان است. مانند همیشه به بودن شما افتخار می‌کنیم. به امید حضور پررنگ وب‌سایت پزشکی شما در میان بهترین‌ها! تعدادی از نمونه فعالیت‌های تخصصی ما در عرصهٔ بهداشت و درمان؛ نمونه‌کارهای مدیکال استراتژیست خود گواه سال‌ها تجربه و حضور مستمر در دنیای پزشکی و سلامت و درمان است. مانند همیشه به بودن شما افتخار می‌کنیم. به امید حضور پررنگ وب‌سایت پزشکی شما در میان بهترین‌ها!

نگار شیخان

مدیراجرایی و کمپین

کیمیا خورده‌چی

مشاوره خدمات دیجیتال

زهرا اسماعیلی

مشاوره و توسعه خدمات