پرش لینک ها

our customers

مراجعه‌کنندگان ما

تنها آژانس مدیکال مارکتینگ ایران

تعدادی از نمونه فعالیت‌های تخصصی ما در عرصهٔ بهداشت، سلامت و درمان؛
کسانی که به ما اعتماد کرده‌اند، گواه و شاهدی بر سال‌ها فعالیت مستمر و صادقانهٔ ما در دنیای پزشکی، سلامت و درمان هستند.
ما از ابتدای فعالیت خود همواره خود را بخشی از خانوادهٔ بزرگ پزشکی می‌دانستیم و همین احساس نزدیکی برای ما مسئولیت‌های ارزشمندی را به همراه داشت و ما برای حضور پررنگ در بخش کوچکی از این خانواده به خود می‌بالیم.
 خوشحالیم از حضور در میان بهترین‌های حرفهٔ پزشکی و سلامت و مانند همیشه به بودن شما افتخار می‌کنیم. به امید حضور درخشان شما در میان بهترین‌ها!

Dorwa

نگار شیخان

کیمیا خورده‌چی

مشاوره خدمات دیجیتال

مریم ثانی

کارشناس مشاوره خدمات

راه های ارتباط مستقیم

نگار شیخان مدیر توسعه خدمات

راه های ارتباط مستقیم

کیمیا خورده‌چی مشاوره خدمات دیجیتال

راه های ارتباط مستقیم

مریم ثانی کارشناس مشاوره خدمات